Elektronik Kart Dizaynı

Gelişen teknolojinin takibi her geçen gün hizmet anlayışını ve beklentileri süratle değiştirmektedir. Bu nedenle müşterilerimizden gelen, yeni ürün ve proje taleplerini, müşterilerimizin istek ve arzularını esas almak suretiyle yeniden yapılandırmak, projelendirmek ve üretimini gerçekleştirmek için yeterli alt yapı ve tecrübeye sahibiz.

Bu nedenle, özel amaçlı elektrik-elektronik devre tasarımları, enerji analizleri ve enerji ıslahı konusunda düzenleyici ve özel amaçlı devreler tasarlamaktayız.

Müşterilerimizin fabrikalarda yaşadıkları tüm sorunlara standart dışı özel çözümler, özel üretimler ve özel tasarımlar yapabilme birikimimiz ve bu özel tasarımları yapabilecek AR-GE alt yapımız mevcut durumdadır.